Anne-Maeike Jorritsma

Individuele, Relatie- en Gezinscoaching

Aanmeld-redenen:
  • Individueel: gebrek aan zelfvertrouwen, depressies, angst, rouw, burn-out-verschijnselen, eenzaamheid, kwetsbaarheid, faalangst, agressie, keuzestress, faalangst en onzekerheid

  • Relatie: communicatie, belastende gebeurtenissen zoals een derde in de relatie of het overlijden van een kind, machtsverhoudingen, seksualiteit, uit elkaar groeien, echtscheiding

  • Gezin: opvoeding en/of de verdeling van taken tussen de ouders

  • Familie: verwerking nare gebeurtenissen, komen tot her-nieuwde verhoudingen van kind naar volwassenheid, bespreking zorg voor oudere ouders

ik bied coaching aan personen die tot gewenste veranderingen willen komen in hun persoonlijk leven en in dit verlengde in hun persoonlijke relaties. Bijna iedereen ziet zich wel eens geconfronteerd met persoonlijke issues, vragen rond gedrag, rond gevoelens en hoe je zelf in elkaar steekt. Even vaak vragen mensen zich af hoe een relatie 'goed' te houden is. Dit lijkt van het leven zelf. Dit bespreken mensen vaak eerst met vrienden, familie, op facebook of door toeval met een derde. Het vriendengesprek levert vaak de aandacht op die men zoekt en een beeld hoe verder te gaan.

Mensen die naar deze praktijk komen zoeken verandering die door een eenmalig gesprek niet gelenigd kunnen worden maar waar meerdere gesprekken nodig zijn. Het gaat dan om de behoeft meer langdurig begeleid willen worden.
Van belang is wel de motivatie om iets te willen veranderen.
De aandacht, tijd en inzicht van deze professional kan helpen om tot een proces van verandering en herstel te komen.

De gespreksduur varieert van drie tot meerdere. Dit overleggen we gezamenlijk: wat is er nodig?

Hoe ook: de focus is gericht op jou en in tweede instantie ook gericht op de relatie die je hebt tot anderen, tot dierbare anderen, tot diegenen die dicht bij je staan, zoals familie, gezin en je partner. Het is immers zo dat wanneer het met jou goed gaat, je dit ook uitstraalt op je omgeving.
Om dit doel te bereiken kunnen je partner, ouders, familie en andere dierbaren uitgenodigd worden tijdens afspraken om gezamenlijk te praten.

Individuele gesprekken worden vergoed door de zorgverzekeraar; relatie, gezins- en familiegesprekken niet.