Anne-Maeike Jorritsma

Individuele, Relatie- en Gezinstherapie

Hoe gaat het contact in zijn werk:

Start:
Er wordt gestart met een kennismakingsgesprek of intake. Ik zet hier kort uiteen wie ik ben, in welke praktijk je bent en hoe ik werk.
Daarna stel jij of jullie je voor en zet je uiteen waarvoor je komt.
Tijdens dit gesprek tast je af of er voldoende klik is die leidt tot voortgaande afspraken. De klik leid je af van de mate waarin je je begrepen voelt en of je zicht krijgt op waar de route toe kan leiden en hoe we eraan werken.

Bij een groter gezin vraag ik of er een 'verkenner' kan komen om de situatie toe te lichten. In overleg wordt bekeken wie later mee komen.

Bij een positief resultaat, dit wil zeggen dat je vertrouwen stelt in het traject, maken we vervolgafspraken, meestal vind een afspraak eens per veertien dagen plaats. In overleg kunnen we hiervan afwijken.
Wanneer we verder gaan, wordt de kennismaking in rekening gebracht.
Wanneer we niet verder gaan, hoef je niets te betalen en kan ik desgewenst mee denken over een collega-praktijk waar je naar toe kunt.


Voortgang:
In vervolggesprekken is de gelegenheid om dieper op je problemen en situatie daarom heen in te gaan.
Soms geef ik je een opdracht mee, zoals iets schrijven of nieuw gedrag proberen, of ga eens praten met de belangrijke ander.

Ik werk met een genogram, dit is een plattegrond van de familie en andere belangrijke betrokkenen rond jou als cliënt.

Wanneer een gesprek met anderen wordt belemmerd door ongerustheid over een positief verloop kunnen familieleden of betrokken meekomen naar gesprekken.
In overleg stemmen we af of er voortgang geboekt wordt.
Bij een systeem- en contextueel therapeut is het mogelijk dat familieleden en andere betrokkenen meekomen naar de gesprekken. Dit vraagt een zorgvuldige afstemming. Deze gesprekken moet iedere aanwezige en betrokkene die er misschien niet is de veiligheid bieden om te kunnen spreken. Zonder dat de ander beschadigd raakt door de inhoud.
Het is mijn taak dit proces zorgvuldig te begeleiden.

Afsluiting:
We formuleren een einddoel: hoe moet het zijn wanneer we stoppen met gesprekken.
De tijdsduur van het gehele therapiecontact varieert. Dit wordt bepaald door de ernst van de problemen en de snelheid waarmee een bevredigend antwoord bereikt is. Dit zijn nieuwe verhoudingen of een beter gevoel over je zelf en je gedrag.