Anne-Maeike Jorritsma

Individuele, Relatie- en Gezinstherapie

Aanmeld-redenen:
  • Individueel: gebrek aan zelfvertrouwen, depressies, angst, rouw, burn-out-verschijnselen, eenzaamheid, kwetsbaarheid, faalangst, enzovoort
  • Relatie: Communicatie, belastende gebeurtenissen zoals een derde in de relatie of het overlijden van een kind, machtsverhoudingen, seksualiteit, uit elkaar groeien, echtscheiding
  • Gezin: Opvoeding en/of de verdeling van taken tussen partners

ik bied therapie aan mensen die tot gewenste veranderingen willen komen in hun persoonlijk leven en in dit verlengde in hun persoonlijke relaties. Bijna iedereen ziet zich wel eens geconfronteerd met persoonlijke issues, vragen rond gedrag, rond gevoelens en hoe je zelf in elkaar steekt. Even vaak vragen mensen zich af hoe een relatie 'goed' te houden is. Dit lijkt van het leven zelf. Dit bespreken mensen vaak met vrienden, familie, op facebook of door toeval met een derde. Het vriendengesprek levert vaak de aandacht op die men zoekt en een beeld hoe verder te gaan.

Mensen die naar deze praktijk komen zoeken verandering die door een eenmalig gesprek niet gelenigd kunnen worden. Van belang zijn Inzicht en motivatie om iets te willen veranderen. De aandacht, tijd en inzicht van een professional kan helpen om tot een proces van verandering en herstel te komen.

Hoe ook: de focus is gericht op jou in relatie tot anderen, tot dierbare anderen, tot diegenen die dicht bij je staan, zoals familie, gezin en je partner.
In mijn visie staat geen probleem los van het omgaan met anderen en anderen met jou - al realiser ik me dat het weldadig kan zijn om over je zelf te praten en dit gebeurt ook - uiteindelijk zal ik je vragen wie je verandering opmerkt, wie op jou betrokken is - en op wie jij betrokken bent. En hoe dan? Wat kan je hieraan bijdragen en een ander aan jou? Ik begeleid je In het proces van verandering in de kwaliteit van je relaties En dit verandert ook iets bij jou - je gaat je er beter door voelen. Ik begeleid je in dit proces.