Anne-Maeike Jorritsma

Individuele, Relatie- en Gezinstherapie

Therapie:
Het tarief voor de gesprekken bedraagt 90 euro per uur.

Ik ben als therapeut erkend door de Nederlandse Vereniging voor Agogen en Psychologen (NVPA).
De NVPA heeft met een groot aantal zorgverzekeraars convenanten gesloten waardoor cliënten gesprekskosten terug kunnen vragen.
De hoogte van dit bedrag hangt samen met het aantal sterren dat u in uw pakket heeft in de afspraak met uw zorgverzekeraar.
Tijdens onze kennismaking kunnen we hier aandacht aan besteden.

AGB-code:
prive    : 94009669
praktijk : 9457985

Kamer van Koophandel (KvK) nummer: 08199753

Voor informatie hierover zie NVPA Vergoedingen


Supervisie:
Supervisie wordt doorgaans betaald door uw werkgever en/of door u zelf.
U ontvangt een contract waarin de zakelijke afspraken genoteerd staan.

Tarief: 100 euro per uur, inclusief voor- en nabereiding.


Lezingen:
Tarief: 100 euro per uur inclusief voorbereidingstijd