Anne-Maeike Jorritsma

Individuele, Relatie- en Gezinstherapie

Therapie:
Het tarief voor deze gesprekken bedraagt 100 euro per uur. Ongeacht of je alleen komt, als echtpaar of als familie.

Ik ben als therapeut erkend door de Nederlandse Vereniging voor Agogen en Psychologen (NVPA).
De NVPA heeft met een groot aantal zorgverzekeraars convenanten gesloten waardoor cliënten gesprekskosten terug kunnen vragen.
De hoogte van dit bedrag hangt samen met het aantal sterren dat je in je pakket hebt in de afspraak met je zorgverzekeraar.
Tijdens onze kennismaking kan ik verdere vragen beantwoorden rond de bekostiging.

Voor informatie hierover zie NVPA Vergoedingen

AGB-code:
prive    : 94009669
praktijk : 9457985

Kamer van Koophandel (KvK) nummer: 08199753


Supervisie:
Supervisie wordt doorgaans betaald door uw werkgever en/of door u zelf.
U ontvangt een contract waarin de zakelijke afspraken genoteerd staan.

Tarief: 100 euro per uur, inclusief voor- en nabereiding.


Lezingen:
Tarief: 100 euro per uur inclusief voorbereidingstijd