Anne-Maeike Jorritsma

Individuele, Relatie- en Gezinstherapie

Met welke leervragen kunt u terecht in het Instituut?

Motto:
Mijn motto is: wie je in je werk bent, wordt weerspiegeld in de contacten met de mensen met wie je werkt.

Voorkomende vragen van supervisanten:
Evenwicht vinden tussen privé en werk.
Wat is de volgende stap in mijn carriere?
Ik geef te veel, ik ben te bescheiden, ik laat over me heen lopen - of - ik ben te dominant, ik sluit niet goed aan.
De hulpverlening verandert zo hard dat ik mijn werk niet meer herken, en mezelf ook niet meer.
Hoe kan ik ruimte voor mijn geluid krijgen, ik doe er toe!
Wat is de relatie tussen wat ik thuis meemaakte en hoe ik mijn werk doe, ik weet niet wat me uit mijn evenwicht haalt.
Ik ben in opleiding als therapeut, maatschappelijk werker, als hulpverlener, daarvoor heb ik supervisie nodig.
Ik wil me bekwamen in contextueel en systemisch werken in casuistiek.

Doel:
Je leerstijl leren kennen.
Je leert reflecteren op jezelf en de wijze waarop je relaties hanteert.
Naarmate de supervisie vordert ieer je je inzichten hanteren op je arbeidsplek.

Groep of individueel:
Je kunt in supervisie in een groep of individueel.
Groepssupervisie biedt het voordeel van leren van elkaar, de groep is een extra hulpmiddel om tot leren te komen. Jouw bijdrage is daarin van even grote betekenis als die van de rest van de groep.
Individuele supervisie biedt royaal aandacht voor jouw persoon en jouw situatie, zonder te worden afgeleid door wat anderen.

Contextuele supervisie:
Psychotherapeuten, relatietherapeuten, hulpverleners en predikanten met belangstelling voor de Contextuele Benadering zijn welkom voor supervisie op contextuele leest geschoeid. Er is aandacht voor relationeel-ethische aspecten op je werk, voor verbindende taal, voor casuïstiek, voor literatuur en voor theorie.